Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Kuvatarina: Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me heiltä, mitä neuvoja ai­kui­sil­le olisi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Syr­ji­vää lakia ei pidä hy­väk­syä

Olemme Kittilässä erittäin huolissamme saamelaiskäräjälain uudistuksesta. Emme voi hyväksyä nykymuotoista esitystä uudeksi laiksi. Se on voimakkaasti vähemmistöä syrjivä.

Saamelaisten vähemmistöön kuuluvat metsäsaamelaiset suljettaisiin pysyvästi pois päätöksenteosta. Nykyinen saamelaiskäräjien valtaeliitti saisi vapaat kädet valita jäsenistönsä ja kaikki päätösvalta kerääntyisi entistäkin pienemmälle ryhmälle. Tämä tarkoittaisi käytännössä demokratian lopullista kuoppaamista, koska nyt oppositioon kuuluvat metsäsaamelaiset siivottaisiin kokonaan pois käräjäluettelosta.

Lakiesitys on myös hallitusohjelman vastainen, koska siinä mainitaan, että ”hallitus kunnioittaa ja edistää kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ottaen huomioon kansainväliset sopimukset”.

On tärkeää ymmärtää, millainen asetelma vallitsee saamelaiskäräjien ja metsäsaamelaisten välillä. Kulttuurillisesti eri saamelaisryhmät eivät eroa merkittävästi toisistaan.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.