Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suutari py­sy­köön les­tis­sään – Koskee myös ul­ko­po­li­tiik­kaa

Otsikko tarkoittaa, että jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa. Tämä koskee erityisesti ulkopolitiikkaa. Suomen ulkosuhteissa tärkeintä on yhteistyö Venäjän kanssa. Se menee edelle hajanaisten EU-suhteiden. Onnistuakseen työskentely vaatii tietoa Venäjästä, sen kulttuurista ja jopa venäläistä ajattelua. Samaa toivomme vierailta kansoilta suomalaisten kanssa. Tätä tietoa ja kyvykkyyttä saadaan parhaiten kokemuksen kautta sekä kirjallisuudesta.

Venäjä on pinta-alaltaan lähes 60-kertainen Suomeen verrattuna, väkiluku lähes 30-kertainen, mittaamattomat energiavarat, kaasu, öljy ja kivihiili, lähes loputtomat metsävarat. Venäjällä on huippuosaamista teknologiassa ja hallitsevat arktisen alueen merenkulkua. Taiteissa sieltä löytyy maailman huippuosaajia. Sisäinen liikenne perustuu toimivaan rautatieliikenteeseen.