Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mukaan Sie­ri­län lyk­käys­ha­ke­muk­sel­la pei­tel­lään huonoa val­mis­te­lua – "Ke­mi­jo­ki Oy ei ole nel­jäs­sä vuo­des­sa pys­ty­nyt sel­vit­tä­mään ra­ken­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä"

Sierilän voimalaitoksen sijoituspaikka. Näkymä Oikaraisensillalta Sieriniemelle päin.
Sierilän voimalaitoksen sijoituspaikka. Näkymä Oikaraisensillalta Sieriniemelle päin.
Kuva: Jussi Leinonen

Kemijoki Oy:n jatkoaikahakemuksen syy Sierilän vesivoimalan rakentamiselle on Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) mukaan se, että yhtiö ei pysty täyttämään vesitalousluvan ehtoja.

Jokiyhtiö tiedotti torstaina, että se jatkaa Sierilän voimalaitoshankkeen valmistelua, mutta hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (avi) lupaa aloittaa rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin.