Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mukaan Sie­ri­län lyk­käys­ha­ke­muk­sel­la pei­tel­lään huonoa val­mis­te­lua – "Ke­mi­jo­ki Oy ei ole nel­jäs­sä vuo­des­sa pys­ty­nyt sel­vit­tä­mään ra­ken­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä"

Sierilän voimalaitoksen sijoituspaikka. Näkymä Oikaraisensillalta Sieriniemelle päin.
Sierilän voimalaitoksen sijoituspaikka. Näkymä Oikaraisensillalta Sieriniemelle päin.
Kuva: Jussi Leinonen

Kemijoki Oy:n jatkoaikahakemuksen syy Sierilän vesivoimalan rakentamiselle on Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) mukaan se, että yhtiö ei pysty täyttämään vesitalousluvan ehtoja.

Jokiyhtiö tiedotti torstaina, että se jatkaa Sierilän voimalaitoshankkeen valmistelua, mutta hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (avi) lupaa aloittaa rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.