Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Ke­mi­jo­ki Oy hakee alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta kolme vuotta jat­ko­ai­kaa Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sel­le

Kemijoki oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo, että tarve Sierilän voimalaitokselle on edelleen olemassa.
Kemijoki oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo, että tarve Sierilän voimalaitokselle on edelleen olemassa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän voimalaitoshankkeen valmistelua ja hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (avi) lupaa aloittaa rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin.

Syynä hakemukseen on pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi. Sen johdosta yhtiöltä puuttuu edelleen edellytykset käsitellä Sierilän investointipäätöstä.