Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Tilaajille

Suomen Luon­non­suo­je­lu­lii­ton mie­les­tä Kemin bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus olisi pitänyt hylätä

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että lisääntyvät hakkuut heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja lisäävät pohjoisten metsien lajikatoa.

Kemi
Suomen Luonnonsuojeluliitto pelkää, että pohjoisten metsien lajikato lisääntyy Kemin biotuotetehtaan rakentamisen seurauksena. Liiton Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt on arkistokuvassa Ruonajoella Suhangon suunnitellulla kaivosalueella.
Suomen Luonnonsuojeluliitto pelkää, että pohjoisten metsien lajikato lisääntyy Kemin biotuotetehtaan rakentamisen seurauksena. Liiton Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt on arkistokuvassa Ruonajoella Suhangon suunnitellulla kaivosalueella.
Kuva: Jussi Leinonen

Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) olisi hylännyt Metsä Fibren ympäristölupahakemuksen Kemin biotuotetehtaasta. SLL:n Lapin piiri katsoo, että uuden tehtaan ympäristövaikutuksia ei ole selvitetty eikä ehkäisty riittävästi.

–Keskeinen argumentti on liian suuri puun käyttö. Jäsenistömme ja asiantuntijamme ovat tosi huolissaan puun riittävyydestä. Osa jäsenistöstä on ollut sitä mieltä, että tehdas voitaisiin hyväksyä, jos se olisi pienempi, kertoo SLL:n Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt.