Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Soklin kai­vos­alueen vanhat ra­ken­nuk­set on pian purettu – ­van­him­mat parakit oli ra­ken­net­tu 1960-lu­vul­la

Soklin syrjäinen sijainti nostaa purkukustannuksia, joten lajittelu on tarkkaa.
Soklin syrjäinen sijainti nostaa purkukustannuksia, joten lajittelu on tarkkaa.
Kuva: Palmqvist Katja

Savukosken Soklin fosfaattikaivosalueen turvallisuutta on parannettu syksyn aikana. Lisäksi kymmeniä puuparakkeja ja koerikastamon rakennuksia on purettu.

Kustannukset ovat Tukesin mukaan noin 208 000 euroa ja niistä vastaa joulukuussa uudeksi omistajaksi tullut Suomen Malmijalostus oy:n tytäryhtiö Sokli oy.