pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

So­dan­ky­län alueel­la liikkuu su­si­lau­ma – epäil­lään raa­del­leen kym­me­niä poroja ja koiran

Susihavaintoja on tehty Lapissa moninkertainen määrä verrattuna aiempiin vuosiin. Havainnot painottuvat Lokka–Porttipahta -alueelle ja Itä-Lappiin.

Sodankylän alueella on tehty poikkeuksellisen paljon susihavaintoja, kertoo Sodankylän riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Viljo Pesonen.

– Kyseessä on todennäköisesti neljän suden lauma sekä yksi yksinäinen susi. Sudet ovat raadelleet jo kymmeniä poroja, ja niiden epäillään vieneen yhden koirankin, Pesonen kertoo.