kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Sodan aikana pe­las­tet­tiin la­pin­leh­mä-ro­tu, kun kym­me­niä tu­han­sia eläimiä eva­kuoi­tiin Ruot­siin –Tor­nion­laak­son mu­seos­sa avat­tiin poh­joi­sen valkeaa karjaa kuvaava näyt­te­ly

Snöhvit, Punakorva, Fjellblom – rakkaalla lehmällä on monta nimeä. Käytännössä kyse on lapinlehmästä tai sen sukulaisroduista Ruotsissa ja Norjassa.

Tornionlaakson museossa avattiin pohjoisen valkeaa karjaa kuvaava näyttely, joka avaa paitsi lehmärodun historiaa, nykyaikaa myös tulevaisuutta.