Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Simossa ei koulun al­ka­mis­ta stres­sa­ta - jos opet­ta­jan työ on niin kuor­mit­ta­vaa, ettei kahden kuu­kau­den loma riitä, on se va­ka­vas­ti otet­ta­va asia

Suurimmassa osassa kuntia oppilaat ovat suunnanneet tänään taas koulutielle. Simon ja Maksniemen koulujen henkilökunta kokoontui tiistaina hakemaan yhteisiä askelmerkkejä alkavalle lukuvuodelle veso-päivän merkeissä. Virkaehtosopimuksen mukaisia koulutus- ja suunnittelupäiviä pidetään Simossa kolme kertaa vuodessa: ensimmäinen ennen lukukauden alkua, toinen syyskuussa ja kolmas keväällä.

– Tämä ensimmäinen veso-päivä menee kokouksiin ja suunnitteluun. Haetaan koulun yhteisiä käytäntöjä, jaetaan erityistehtävät sekä käydään läpi järjestyssääntöjä, käytännön järjestelyjä ja oppilasasioita, kertoo Mervi Paalanen, joka toimii kuudennen luokan opettajana ja opettaa lisäksi musiikkia yläkoulussa ja lukiossa.