kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

Lapin Kansa Live: Vuoden suurin voi­mis­te­lu­ta­pah­tu­ma käyn­nis­tyy toden teolla per­jan­tai­aa­mu­na – seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä suorana täältä

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen esteet ovat kaa­tu­neet yksi toi­sen­sa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – var­si­nai­nen kes­tä­vyys­tes­ti on silti edessä päin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Simossa ei koulun al­ka­mis­ta stres­sa­ta - jos opet­ta­jan työ on niin kuor­mit­ta­vaa, ettei kahden kuu­kau­den loma riitä, on se va­ka­vas­ti otet­ta­va asia

Suurimmassa osassa kuntia oppilaat ovat suunnanneet tänään taas koulutielle. Simon ja Maksniemen koulujen henkilökunta kokoontui tiistaina hakemaan yhteisiä askelmerkkejä alkavalle lukuvuodelle veso-päivän merkeissä. Virkaehtosopimuksen mukaisia koulutus- ja suunnittelupäiviä pidetään Simossa kolme kertaa vuodessa: ensimmäinen ennen lukukauden alkua, toinen syyskuussa ja kolmas keväällä.

– Tämä ensimmäinen veso-päivä menee kokouksiin ja suunnitteluun. Haetaan koulun yhteisiä käytäntöjä, jaetaan erityistehtävät sekä käydään läpi järjestyssääntöjä, käytännön järjestelyjä ja oppilasasioita, kertoo Mervi Paalanen, joka toimii kuudennen luokan opettajana ja opettaa lisäksi musiikkia yläkoulussa ja lukiossa.