Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Sie­ri­län kaava ase­te­taan näh­tä­vil­le

Sierilän voimalaitosalueelle laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Näin päätti Rovaniemen kaupunginhallitus maanantaina yksimielisesti.

Nähtäville olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta.  Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.