Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolumni: Ensin mas­sii­vi­nen velka, sitten elä­ke­ra­has­tot, kenen taskuun käsi seu­raa­vak­si ha­lu­taan työn­tää?

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Sa­vu­kos­kel­la ei muis­tu­tet­ta­vaa Nuo­li­vaa­ran tuu­li­puis­to­suun­ni­tel­mis­ta

Savukoskella ei ole huomauttamista Kemijärven yhteismetsän maille suunnitellusta tuulivoimapuistosta. Nuolivaaran tuulipuisto sijaitsisi Kemijärven ja Sallan kunnan rajalla molemmin puolin, ja suunnitelmissa on rakentaa sinne 17 250-metristä voimalaa.

Alueen pohjoispuolella 6,5 kilometrin päässä sijaitsee Kemihaaran suot Natura-alue, mutta hankkeesta ei arvioida aiheutuvan heikentäviä vaikutuksia luontotyypeille tai lintulajielle.