Sa­vu­kos­kel­la ei muis­tu­tet­ta­vaa Nuo­li­vaa­ran tuu­li­puis­to­suun­ni­tel­mis­ta

Savukoskella ei ole huomauttamista Kemijärven yhteismetsän maille suunnitellusta tuulivoimapuistosta. Nuolivaaran tuulipuisto sijaitsisi Kemijärven ja Sallan kunnan rajalla molemmin puolin, ja suunnitelmissa on rakentaa sinne 17 250-metristä voimalaa.

Alueen pohjoispuolella 6,5 kilometrin päässä sijaitsee Kemihaaran suot Natura-alue, mutta hankkeesta ei arvioida aiheutuvan heikentäviä vaikutuksia luontotyypeille tai lintulajielle.