Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Sa­no­ma­leh­tiä pi­de­tään edel­leen luo­tet­ta­vim­pa­na me­dia­na, kertoo Uu­tis­me­dian liiton tut­ki­mus

Riippumattomuus nousi asiantuntevuuden ohi kakkossijalle medioiden tärkeimpiä ominaisuuksia kysyttäessä.

Sanomalehdet saivat tutkimuksessa korkeimman tuloksen myös riippumattomuudesta ja asiantuntevuudesta. Arkistokuva.
Sanomalehdet saivat tutkimuksessa korkeimman tuloksen myös riippumattomuudesta ja asiantuntevuudesta. Arkistokuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Suomen aikuisväestöstä kolme neljästä pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä luotettavina. Asia selviää tutkimuksesta, jonka teki Iro Research Uutismedian liiton toimeksiannosta.

Tutkimuksessa selvitettiin uutis- ja ajankohtaismedioiden tärkeimpiä ominaisuuksia sekä medioiden luotettavuutta, laadukkuutta ja asiantuntevuutta.

Sanomalehtien ylivoima luotettavimpana mediana vahvistui, kun luottamus pysyi ennallaan viime vuodesta ja samalla ero toiseksi sijoittuneeseen televisioon kasvoi. Tv-kanavia tai niiden verkkopalveluita piti luotettavina 57 prosenttia kyselyä varten haastatelluista, mikä oli kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna. Kolmannella sijalla 48 prosentilla olivat radiokanavat ja niiden verkkopalvelut.

Luottamus televisioon ja radioon painottuu erityisesti yli 65-vuotiaiden ikäryhmään, Uutismedian liiton tiedotteessa kerrotaan.

Googlen, verkon uutisportaalien, sosiaalisen median sekä bloggaajien ja muiden vaikuttajien luotettavuus oli heikkoa. Niihin luotettavuuden liitti vain 1–4 prosenttia suomalaisista, mikä oli viimevuotista tulosta vähemmän.

Haastatelluista suurin osa nimesikin luotettavuuden uutis- ja ajankohtaismedian tärkeimpien ominaisuuksien joukkoon. Kyseisen vaihtoehdon valitsi 86 prosenttia.

Noin kolme neljäsosaa piti tärkeimpinä ominaisuuksina riippumattomuutta ja asiantuntevuutta. Riippumattomuus oli kakkossijalla ohittaen asiantuntevuuden, joka oli ollut aiempina vuosina toisena.

Jos vastausvaihtoehdot "jokin muu" tai "en osaa sanoa" luetaan pois, vähiten tärkeänä ominaisuutena pidettiin 6 prosentin osuudella uutismedian läheisyyttä itselle. Paikallisuutta piti tärkeänä 17 prosenttia.

Sanomalehdet riippumattomin media

Sanomalehdet saivat korkeimman tuloksen myös riippumattomuudesta ja asiantuntevuudesta. Molemmissa kategorioissa kakkosena oli televisio ja kolmantena radio. Sanomalehdet olivat riippumattomimpana pidetty media reilun 40 prosentin vastausmäärällä. Sanomalehdet tekivät tässä nousun viime vuodesta, jolloin 34 prosenttia piti niitä riippumattomina. Asiantuntevina sanomalehtiä piti noin 70 prosenttia. Tässä oli kahden prosenttiyksikön lasku viime vuodesta.

Runsas kolmasosa oli sitä mieltä, ettei yhdistä riippumattomuus-termiä yhteenkään annetuista mediavaihtoehdoista. Aiemmin jutussa mainittujen lisäksi vaihtoehtoina olivat aikakaus- ja kaupunkilehdet.

Tutkimus tehtiin osana Iro Researchin Tuhat suomalaista -tutkimusta, jota varten haastateltiin yhteensä 1000:ta vähintään 18-vuotiasta suomalaista. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikan tyypin ja maakunnan mukaan vastaamaan Suomen väestöä valtakunnallisesti. Tietoja kerättiin elokuussa. Virhemarginaali on tutkimuksessa enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.