Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus­ta jat­ke­taan Kruunu & Laavu -suun­ni­tel­man poh­jal­ta, puis­to­aluei­ta laa­jen­net­tu huo­mat­ta­vas­ti

Antinpuiston tenniskenttien ja vanhan skeittipuiston alue vuokrataan Rovaniemen verkkopalloseuralle. Skeittareille uusi alue junaradan toiselle puolelle.

Sairaalanniemen eteläosan puistoaluetta on laajennettu merkittävästi ja lisäksi sairaalan pohjoispuolen kulttuuriaukion yhteyteen esitetään laajaa puistoaluetta.
Sairaalanniemen eteläosan puistoaluetta on laajennettu merkittävästi ja lisäksi sairaalan pohjoispuolen kulttuuriaukion yhteyteen esitetään laajaa puistoaluetta.
Kuva: Anssi Jokiranta

Rovaniemen kaupunginhallitus valitsi maanantaina kaavoituskumppaniksi Sairaalanniemeen Kruunu & Laavu -suuunnitelman, jonka pohjalta asemakaavan muutosprosessia jatketaan.

Valinta perustui kaupunginhallituksen jäsenistä ja virkamiehistä koostuvan Sairaalanniemen arviointiryhmän esitykseen.