Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus­ta jat­ke­taan Kruunu & Laavu -suun­ni­tel­man poh­jal­ta, puis­to­aluei­ta laa­jen­net­tu huo­mat­ta­vas­ti

Antinpuiston tenniskenttien ja vanhan skeittipuiston alue vuokrataan Rovaniemen verkkopalloseuralle. Skeittareille uusi alue junaradan toiselle puolelle.

Sairaalanniemen eteläosan puistoaluetta on laajennettu merkittävästi ja lisäksi sairaalan pohjoispuolen kulttuuriaukion yhteyteen esitetään laajaa puistoaluetta.
Sairaalanniemen eteläosan puistoaluetta on laajennettu merkittävästi ja lisäksi sairaalan pohjoispuolen kulttuuriaukion yhteyteen esitetään laajaa puistoaluetta.
Kuva: Anssi Jokiranta

Rovaniemen kaupunginhallitus valitsi maanantaina kaavoituskumppaniksi Sairaalanniemeen Kruunu & Laavu -suuunnitelman, jonka pohjalta asemakaavan muutosprosessia jatketaan.

Valinta perustui kaupunginhallituksen jäsenistä ja virkamiehistä koostuvan Sairaalanniemen arviointiryhmän esitykseen.