kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Säh­kö­au­to­jen la­taus­mah­dol­li­suuk­sia laa­jen­ne­taan – "Mo­nis­sa ta­lo­yh­tiöis­sä on kes­kus­tel­tu la­taus­pis­teis­tä tai niiden hank­ki­mi­ses­ta"

Latauspiste- ja automaatiolaki velvoittaa taloyhtiöitä varustautumaan vähintään sähköautojen latauspistevalmiudella. Lapin taloyhtiöissä latauspisteiden asentaminen on ollut vielä hiljaista.

Latauspiste- ja automaatiolain mukaan pelkkä valmius latauspisteiden asentamiselle riittää, eikä varsinaisia sähköautojen latauspaikkoja ole pakko asentaa. Lappilaisissa taloyhtiöissä latausvalmiuksien ja -pisteiden rakentaminen on ollut vielä hiljaista.
Latauspiste- ja automaatiolain mukaan pelkkä valmius latauspisteiden asentamiselle riittää, eikä varsinaisia sähköautojen latauspaikkoja ole pakko asentaa. Lappilaisissa taloyhtiöissä latausvalmiuksien ja -pisteiden rakentaminen on ollut vielä hiljaista.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Yhä useamman lappilaisen taloyhtiön parkkipaikalle asennetaan sähköautojen latauspisteitä.

Maaliskuusta lähtien Suomessa on sovellettu uutta lakia, joka velvoittaa varustamaan uudet asuinrakennukset vähintään sähköajoneuvojen latauspistevalmiudella. Pelkkä valmius latauspisteiden asentamiselle siis riittää, eikä varsinaisia latauspaikkoja ole pakko asentaa.