Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pe­rus­ta­mi­nen on ete­ne­mäs­sä ni­meä­mis­pro­ses­siin – hal­li­tus kä­sit­te­li man­daat­tia il­ta­kou­lus­sa

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustaminen etenee nimeämisprosessiin. Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona komissiolle valmisteltua mandaattia ja katsoi, että asiassa voidaan edetä nimeämisprosessiin.

Tarkoituksena on asettaa viisijäseninen komissio, joka olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Komission työn tavoitteena on käydä läpi historian tapahtumat ja oppia niistä.