Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Tilaajille

Saa­me­lais­ten iki­van­hat oi­keu­det kan­nat­tai­si testata Suo­mes­sa­kin oi­keu­des­sa, sanoo oi­keus­tie­tei­li­jä Juha Joona

Suomen lainsäädäntö pohjaa Ruotsin vallan ajalle. Siksi Ruotsin korkeimman oikeuden päätös Girjásin lapinkylän metsästys- ja kalastusoikeuksista voi vaikuttaa myös Suomen saamelaisten oikeuksiin.

Vanhaan lainsäädäntöön perustuvat saamelaisten oikeudet olisi syytä testata Suomen oikeusasteissa samaan tapaan kuin Ruotsissa on tehty. Tätä mieltä on oikeustieteen tohtori Juha Joona, jonka väitöskirja käsitteli saamelaisten alkuperäisiä maa- ja vesioikeuksia.

– Ruotsissa on ollut 1960-luvulta lähtien kymmeniä saamelaisten maankäyttöön liittyviä oikeudenkäyntejä, Suomessa ei yhtään, Joona sanoo.