Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät ottaa käyt­töön poik­keus­ti­lan toi­min­ta­ky­vyn ja hen­ki­lös­tön työ­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si – "Nyt on tultu siihen ti­lan­tee­seen, että meidän omat re­surs­sit työ­hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­ses­sa eivät enää riitä"

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo ministeriöiden suhtautuneen nihkeästi saamelaiskäräjien resurssitarpeen lisäykseen. Työmäärän kasvu on näkynyt henkilöstön oireiluna, jonka korjaamiseen työpaikan omat resurssit eivät enää riittäneet.
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo ministeriöiden suhtautuneen nihkeästi saamelaiskäräjien resurssitarpeen lisäykseen. Työmäärän kasvu on näkynyt henkilöstön oireiluna, jonka korjaamiseen työpaikan omat resurssit eivät enää riittäneet.
Kuva: Olli Miettunen

Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt ottaa käyttöön poikkeustilan 30. syyskuuta 2022 saakka.

Poikkeustila otetaan käyttöön, koska saamelaiskäräjät ei enää pysty nykyisillä resursseilla vastaamaan saamelaiskäräjille tulevien asioiden riittävästä valmistelusta pyydetyssä aikataulussa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita