Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­sel­le on oi­keu­del­li­nen tarve

Näkökulma

Saamelaiskäräjälain mietinnöstä on esitetty erilaisia näkemyksiä – sekä uudistustyön lähtökohdista että esityksen sisällöstä. Toivon, että jokainen tutustuu itse toimikunnan mietintöön ja sen perusteluihin, ja muodostaisi arvionsa sen pohjalta työn lopputuloksesta.

Tarve lain uudistamiselle kumpuaa puhtaasti oikeudellisista lähtökohdista, eikä asiaa tule politisoida virheellisillä väitteillä. Kuten toimikunnan asettamispäätöksessä todetaan, työn perustana ovat olleet perusoikeudet ja perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus sekä muu kansainvälisoikeudellinen kehitys. Erikseen nostetaan esille YK:n ihmisoikeuskomitean helmikuussa 2019 antamat, Suomea koskevat ratkaisut.