Pääministeri: Marin pa­hoit­te­lee toi­min­taan­sa

Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Tilaajille

Ruot­sis­sa myön­net­tiin 33 lupaa suden kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen, maan met­säs­tä­jä­liit­to olisi ha­lun­nut yli sata pyyn­ti­lu­paa

Ruotsissa on annettu 33 lupaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen ensi talvena. Asiasta kertoo Suomen Metsästäjäliitto.

Maan metsästäjäliitto vaati, että susien määrä olisi vähennettävä 300 yksikön tasolle. Taustalla on Ruotsin eduskunnan määrittelemä suotuisan suojelun taso. Tätä varten lupia olisi pitänyt myöntää yli sadan suden metsästykseen.