Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Ro­va­nie­mi laati bud­je­tin: Railon ra­ken­ta­ja re­mon­toi vanhan aseman ja van­hus­ten asu­mis­pal­ve­lu­ja yk­si­tyis­te­tään – Kiin­tiö­pa­ko­lai­sis­ta ää­nes­tet­tiin neljä kertaa ja lopulta pa­lat­tiin läh­tö­ruu­tuun

Railo. Rovaniemen keskuskentän katsomo valmistui kesällä 2015. Kokonaisuuteen kuuluu myös suunnitelma asuinkerrostaloista Nelostien varteen.
Railo. Rovaniemen keskuskentän katsomo valmistui kesällä 2015. Kokonaisuuteen kuuluu myös suunnitelma asuinkerrostaloista Nelostien varteen.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina vuoden tärkeimpään kokoukseen eli päättämään ensi vuoden budjetista. Loppusummaksi tuli 393 miljoonaa euroa.

Valtuusto äänesti monesta asiasta, mutta loppusumma on sama, mitä kaupunginhallitus esitti. Myös kaupunginhallituksen valmistelemat 16 miljoonan euron säästöt saivat valtuuston tuen. Säästöistä puolet on ensi vuoden budjetissa.

Tennilä ehdotti veroprosentin nostoa

Budjetin valmistellut kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että veroprosenttia ei koroteta. Vasemmistoliiton Esko-Juhani Tennilä esitti 0,5 prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon. Valtuusto hylkäsi esityksen äänin 42–9.

Reino Rissanen (sd.) esitti, että Lapinrinteen päiväkotia ei siirrettäisi palvelusetelipäiväkodiksi. Esitys kaatui äänin 38–18. Näin ollen sivistyslautakunnan aiemmin syksyllä tekemä yksityistämispäätös säilyi samana sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston käsittelyssä.

Sanna Luoma (kok.) esitti, että urheiluseurojen avustuksia leikataan vähemmän kuin on suunniteltu ja että vastaavat säästöt etsittäisiin vapaa-ajan palvelujen muista menoista. Luoman mukaan avustuksista voisi säästää 80 000 euron sijaan 20 000 euroa. Esitys kaatui äänin 39–10.

Tiina Outila (vas.) puolestaan esitti, että tehostetussa palveluasumisessa ei lisättäisi palvelusetelin osuutta. Esitys hylättiin äänin 29–21.

Pakolaisista äänestettiin neljä kertaa

Moninkertaisen äänestyksen kokouksessa aiheutti Kalervo Björkbackan (ps.) esitys siitä, ettei kaupunki ottaisi vastaan kiintiöpakolaisia vuosina 2021–2023. Esitystä kannattivat Matti Henttunen (ps.), Sara Seppänen (sit.) sekä keskustan Hannu Ovaskainen, Susanna Junttila ja Riku Tapio.

Miikka Keränen (vihr.) teki vastaesityksen, jonka mukaan kaupunki ottaisi vastaan nykyistä enemmän pakolaisia. Tätä kannattivat Sari Hänninen (vihr.), Vesa Puuronen (vas.) sekä SDP:n Mikkel Näkkäläjärvi, Reino Rissanen ja Maria-Riitta Mällinen.

Valtuusto hylkäsi molemmat muutosesitykset. Ensin kaatui Keräsen esitys äänin 42–9 ja sitten Björkbackan esitys samoin luvuin.

Asiaan palattiin kuitenkin myöhemmin kokouksessa keskustelun jälkeen. Valtuuston puheenjohtajan Heikki Autton (kok.) ehdotuksesta päätettiin äänestää uudestaan, niin että ensin ovat vastakkain Björkbackan ja Keräsen esitykset.

Näistä Keräsen esitys voitti äänin 17–15. Valtuutetuista 18 äänesti tyhjää. Viimeisessä äänestyksessä enemmistö kannatti Keräsenkin esityksen hylkäämistä äänin 41–9.

Railo-hankkeeseen lisättiin aseman korjaus

Investoinneista Sakke Rantala (kesk.) esitti, että ensi vuodelle suunniteltua Ruokasenkadun siltahanketta lykätään, jos kaupunki ei saa hankkeeseen valtion tukea. Rantalan esitys hyväksyttiin äänin 27–21. Vesa Puuronen esitti, että siltahankkeesta luovuttaisiin kokonaan, mutta esitys raukeasi, koska kukaan ei kannattanut sitä.

Rantala esitti myös, että keskuskentän viereen rakennettavan Railo-kokonaisuuden urakkaan sisällytetään vanhan asemarakennuksen korjaaminen. Tämän valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Valtuusto otti kantaa moneen muuhunkin asiaan. Talousarvioesitykseen lisättiin esimerkiksi maininnat kaupunginosien ja kylien elinvoimaisuuden edistämisestä, kotouttamisen tehostamisesta sekä siitä, että perheiden kodinhoitajapalvelun käynnistämistä aiotaan selvittää ensi vuonna.

Vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmasta merkittävin päätös oli poistaa Ounasvaaran uimahalli-investoinnin määrärahat kokonaan. Päätös syntyi äänin 33–17. Valtuusto aikoo päättää hallihankkeen jatkosta yhdessä koulutuskuntayhtymä Redun kanssa ensi vuonna. Kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma edellyttää vielä 13 miljoonaa euron lisäsäästöjä seuraavan kolmen vuoden aikana. Niistä päätetään myöhemmin.


Katso kaikki budjetin käsittelyn käänteet ja äänestykset täältä.Sähkökatkosta hämminki

Kaupunginvaltuuston kokouksen iltapäivän kello 14.45 alkanut kahvitauko päättyi erikoiseen tilanteeseen, kun Jaakko Huttunen (vas.) jäi sähkökatkon vuoksi ulos kokouksesta.

Huttunen ehti tauon alkajaisiksi keittää itselleen kahvit ja nostaa kupin pöydälle jäähtymään.

– Siihen se jäi, Huttunen sanoo.

Sähkökatko pimensi koko talon ja ilmeisesti myös koko Vikajärven kylän. Tietokoneessa oli virtaa, mutta netti heitti toimimasta eikä Huttunen siksi päässyt kokoukseen.

Hän soitti kokousta johtaneelle Heikki Auttolle ja pohti, pitäisikö kokousta jatkaa vasta seuraavana päivänä, olihan hän pöytäkirjantarkastajakin.

Lopulta asia ratkaistiin niin, että Huttunen hyppäsi autoon ja ajoi Viirinkankaalle, missä kokouksen puheenjohtajisto oli koolla.

– Siinä meni parikymmentä minuuttia, Huttunen kertoo.

Valtuusto piti odotellessa vielä toisen tauon, ja kokous pääsi kunnolla jatkumaan kello 16.15.

Huttusen mukaan aiemmin etäkokoukset ovat sujuneet hyvin.