Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ro­va­nie­mi ei lämpene Yli­tor­niol­le kaa­vail­luil­le luon­non­suo­je­lua­lueil­le: "Luon­toar­vot ovat tär­kei­tä, mutta pidämme tär­kei­nä myös talous- ja työl­li­syys­nä­kö­kul­mia".

Arkistokuva kesältä 2019, kun malminetsintää toteutettiin Ylitornion Rajapalossa myös uusin keinoin, keräämällä näytteitä maannoksesta, kasveista ja lumesta. Maarit Middleton keräämässä malminetsintään näytteitä kuusenoksista.
Arkistokuva kesältä 2019, kun malminetsintää toteutettiin Ylitornion Rajapalossa myös uusin keinoin, keräämällä näytteitä maannoksesta, kasveista ja lumesta. Maarit Middleton keräämässä malminetsintään näytteitä kuusenoksista.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Rovaniemen kaupunki ei lämpene Länsi-Lappiin suunnitelluille uusille luonnonsuojelualueille. Lappiin on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 72 000 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 71 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria.

Yksi alueista olisi Ylitornion kunnassa lähellä Rovaniemeä, samalla alueella missä malminetsintäyhtiö Mawson Oy on tutkinut jo usean vuoden ajan kulta- ja kobolttiesiintymiä. Rovaniemen kaupunginhallitus päättikin yksimielisesti esityksen mukaisesti lausua, että kyseisten alueiden suojelukaavailuista tulisi luopua.