pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Ro­va­nie­mes­tä ha­lu­taan osa suo­ma­lais­ten pyö­räi­ly­kau­pun­kien eliit­tiä – kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa poh­di­taan uusia pyö­rä­tei­tä ja pa­rem­pia py­sä­köin­ti­mah­dol­li­suuk­sia

Ounasvaaran laelle vievät tiet ovat pyöräilijälle kovin jyrkkiä. Dustin ja Annika Arceneaux ajoivat sähköpyörillä, joten heille ylämäki taittui helposti.
Ounasvaaran laelle vievät tiet ovat pyöräilijälle kovin jyrkkiä. Dustin ja Annika Arceneaux ajoivat sähköpyörillä, joten heille ylämäki taittui helposti.
Kuva: Annika Pitkänen

Rovaniemen kaupunki tähtää suomalaisten pyöräilykaupunkien eliittiin.

Vuonna 2016 laaditussa pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelmassa visioidaan, että vuonna 2030 pyöräily kuuluu vahvasti kaupungin imagoon ja on suosittu ja turvallinen liikkumiskeino ympäri vuoden.