Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ro­va­nie­men teat­te­rin esi­tys­tau­ko jatkuu

Rovaniemen teatterin esitykset pysyvät jäissä. Esitystoiminnan keskeytys jatkuu Lapin aluehallintoviraston (avi) päätöksen mukaisesti 22. helmikuuta saakka, tiedotteessa kerrotaan. Harjoitustoiminta kuitenkin jatkuu erityisjärjestelyin.

Esitystoiminnan keskeytys perustuu Valtioneuvoston asetukseen rajoittaa koronapassin käyttöä 31. tammikuuta saakka, sekä Lapin avin keskiviikkona tekemään päätökseen kieltää edelleen kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.