Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­vey­den­huol­to ke­hot­taa työ­nan­ta­jia hy­väk­sy­mään työn­te­ki­jöi­den omat il­moi­tuk­set muu­ta­man päivän pois­sa­olois­ta in­fek­tio­sai­rauk­sien takia

-
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemen kaupungin terveydenhuolto kehottaa työnantajia hyväksymään työntekijän 1–5 vuorokauden poissaolon omalla ilmoituksella äkillisissä infektiosairauksissa.

Omalla ilmoituksella tulisi hyväksyä poissaolot myös lapsen sairastuessa.