Johtaminen: Pyykkö vai Ran­ta­pel­ko­nen – So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan illalla

Kolumni: Sai­raa­lan­nie­mi alkaa näyttää hyvältä – iloit­sen, jos nyt tyh­jil­lään ole­val­le alueel­le saadaan ihmisiä ja elämää

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le voi avautua 30 uutta va­kans­sia so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­toon – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta tekee pää­tök­sen tämän päivän ko­kouk­ses­sa

Esitettyjen vakanssien vuosikustannukset olisivat yhteensä yli 1,4 miljoonaa euroa.

Henkilöstön vahvistamisella pyritään vastaamaan moniin kasvaviin palvelutarpeisiin.
Henkilöstön vahvistamisella pyritään vastaamaan moniin kasvaviin palvelutarpeisiin.
Kuva: Anssi Jokiranta / Arkisto

Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontuu tänään ja käsittelee jopa 30 vakanssin perustamista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Virkojen ja toimien perustamisen tarkoituksena on tukea muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia, ikäihmisten toimintakykyä sekä turvata lakisääteiset terveyspalvelut, hoidon jatkuvuus ja oikea-aikainen hoitoon pääsy.

Rovaniemellä palvelutarpeisiin on vastattu henkilöstön osaamista vahvistamalla, toimintaprosesseja kehittämällä, uusien toimintamallien käytöllä ja kohdentamalla henkilöstöresursseja tarpeen mukaisesti uudelleen. Nämäkään kehitystyöt eivät ole riittäneet.