Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le voi avautua 30 uutta va­kans­sia so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­toon – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta tekee pää­tök­sen tämän päivän ko­kouk­ses­sa

Esitettyjen vakanssien vuosikustannukset olisivat yhteensä yli 1,4 miljoonaa euroa.

Henkilöstön vahvistamisella pyritään vastaamaan moniin kasvaviin palvelutarpeisiin.
Henkilöstön vahvistamisella pyritään vastaamaan moniin kasvaviin palvelutarpeisiin.
Kuva: Anssi Jokiranta / Arkisto

Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontuu tänään ja käsittelee jopa 30 vakanssin perustamista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Virkojen ja toimien perustamisen tarkoituksena on tukea muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia, ikäihmisten toimintakykyä sekä turvata lakisääteiset terveyspalvelut, hoidon jatkuvuus ja oikea-aikainen hoitoon pääsy.

Rovaniemellä palvelutarpeisiin on vastattu henkilöstön osaamista vahvistamalla, toimintaprosesseja kehittämällä, uusien toimintamallien käytöllä ja kohdentamalla henkilöstöresursseja tarpeen mukaisesti uudelleen.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita