Mainos

Ro­va­nie­mel­lä on sai­raa­la, jossa hoitoon pääsee no­peas­ti ja leik­kauk­ses­ta voi usein palata kotiin vuo­ro­kau­den sisällä – mag­neet­ti­ku­viin pääsee jopa yh­tey­den­ot­to­päi­vä­nä

Mehiläisen Rovaniemen uudet toimitilat vihittiin käyttöön viime vuoden elokuussa. Lähes vuoden ikäinen rakennus kokosi Lampelaan saman katon alle aiemmin erillään sijainneet lääkärikeskuspalvelut, työelämäpalvelut sekä Hammas Mehiläisen hammaslääkäripalvelut.

Mehiläisen sairaalan avarat ja käytännölliset leikkaussalit ja niiden varustelu saavat kiitosta hoitohenkilökunnalta. Sairaalayhteisön tyytyväisyys heijastuu myös potilastyytyväisyyteen.
Mehiläisen sairaalan avarat ja käytännölliset leikkaussalit ja niiden varustelu saavat kiitosta hoitohenkilökunnalta. Sairaalayhteisön tyytyväisyys heijastuu myös potilastyytyväisyyteen.

Rovaniemen Mehiläisen huippuvarustellussa sairaalassa tehdään päiväkirurgisia leikkauksia, jonka kahdessa leikkaussalissa operoidaan niin nielurisoja kuin tapaturmapotilaitakin – monenlaisia vaivoja, joita kuka tahansa voi elämässään kohdata.

Pitkien etäisyyksien Lapissa tarve päiväkirurgiselle leikkaustoiminnalle oli ilmeinen – joustavat ja nopeasti saavutettavat leikkauspalvelut haluttiin tuoda mahdollisimman lähelle lappilaisia.

Aamuksi sairaalaan, illaksi kotiin

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Karin Moilaselle uudet leikkaussalit ovat käyneet anestesialääkärin roolissa tutuiksi.  Sekä potilaan että hoitohenkilökunnan näkökulmasta toimiviksi ja viihtyisiksi suunnitellut tilat saavat Moilaselta osakseen suitsutusta, ja puheissa toistuu tiuhaan sana ”päiväkirurgia”. Mitä se on, Karin Moilanen?

– Se tarkoittaa leikkauksia ja toimenpiteitä, joista potilas lähtökohtaisesti kotiutuu vuorokauden sisällä, Moilanen kertoo.

Moilanen kuitenkin korostaa, että tarvittaessa viipyminen yön yli ja operaation jälkeinen valvontakin kyllä onnistuvat.

– Päiväkirurgisina toimenpiteinä pystymme tekemään muun muassa monenlaista plastiikkakirurgiaa, niveloperaatioita, käsikirurgiaa sekä vatsan ja suoliston tähystyksiä, Moilanen jatkaa.

Päiväkirurgisia hoitoja tehdään puudutuksessa tai nukutuksessa. Anestesialääkäri Moilanen keskustelee aina potilaan kanssa parhaaksi katsottavasta anestesiasta ja kivunhoidosta.
Päiväkirurgisia hoitoja tehdään puudutuksessa tai nukutuksessa. Anestesialääkäri Moilanen keskustelee aina potilaan kanssa parhaaksi katsottavasta anestesiasta ja kivunhoidosta.

Nopeasti hoitoon, mutta hoidossa ei hätäillä

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärinä työskentelevä Matti Pesonen luonnehtii Mehiläisen sairaalan hoitotarjontaa kattavaksi ja monipuoliseksi, ja hän uskoo sen vastaavan monenlaisiin hoitotarpeisiin.

Kulumisen tai tapaturman rikkoman nivelen korjaus, nielurisaleikkaus tai lapsen korvien putkitus ovat esimerkkejä hoidoista, jotka voivat tulla ajankohtaisiksi lähes kenelle vain meistä jossain kohtaa elämäämme.

Vaikka leikkaus- ja hoitorepertuaarit ovat laajat, pitää Pesonen Mehiläisen suurimpana vahvuutena nopeutta ja jouhevuutta.

– Meillä ei useinkaan tarvitse jonottaa, vaan hoitoon pääsee nopeasti. Esimerkiksi magneettikuviin voi päästä jo iltapäivällä, kun ajan varaa aamulla, Pesonen sanoo.

Hoitoon pääsy on nopeaa, mutta itse hoidoissa ei ole tarpeen kiirehtiä. Mehiläisen lääkärit toteavatkin, että heillä on aina käytössään riittävästi aikaa keskittyä potilaan yksilölliseen hoitoon.

Monen alan spesialistit apunasi

Riittävä aika potilaiden kohtaamiseen mahdollistetaan tiimillä, jossa on laajasti monialaista osaamista.

– Ihminen on laaja kokonaisuus, eikä kukaan voi yksinään hallita sitä kaikkea. Siksi olemme lähteneet siitä, että tekijöitä on riittävästi ja eri alojen erikoisosaamista laajasti, Pesonen taustoittaa.

Leikkauksen jälkeen potilaan tie vie heräämöön, joka on rauhallinen ja hälinätön tila. Palautuminen leikkauksesta on valvottua ja apu tarvittaessa lähellä.
Leikkauksen jälkeen potilaan tie vie heräämöön, joka on rauhallinen ja hälinätön tila. Palautuminen leikkauksesta on valvottua ja apu tarvittaessa lähellä.

Harvinaisiakin tilanteita tulee eteen, mutta Pesonen kollegoineen ei jää tällöinkään tilanteessa neuvottomaksi.

– Osaaja kyllä löydetään – jos ei täältä, niin Mehiläisen muista yksiköistä. Lisäksi tunnemme kukin pitkään alalla olleina lääkäripiirit hyvin ja pystymme ohjaamaan potilaan kaipaamansa spesialistin hoiviin, Pesonen kertoo.

Usein hoitoon hakeudutaan vakuutusyhtiön ohjaamana, mutta asiakas voi hakeutua hoitoon myös omakustanteisesti.

Moilanen kannustaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan:

– Rovaniemen Mehiläisessä saat yksilöllistä palvelua tarpeittesi mukaan. Meillä Mehiläisellä on elämä tehtävänä!

Lue lisää Mehiläisen sairaalan palveluista ja hoidoista: mehilainen.fi.

Mehiläinen Rovaniemi

Lampelankatu 6

96100 Rovaniemi

Lisätiedot palveluista ja ajanvaraus