Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Urheilu: RoKi tuup­paa­mas­sa Pe­li-Kar­hut ke­sä­lo­mal­le – kak­kos­erä oli neljän maalin herk­ku­het­ki

Vaalit: Lap­pi­lai­set ovat ah­ke­rim­pia en­nak­ko­ää­nes­tä­jiä koko maassa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Reh­to­rit ovat huo­lis­saan pe­rus­kou­lu­lais­ten mie­len­ter­vey­des­tä – pois­sa­olot ja käy­tö­son­gel­mat li­sään­ty­neet ko­ro­na-ai­ka­na

Mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvaa, mutta resurssit koetaan puutteellisiksi.

Helsinki

Suurin osa peruskoulujen rehtoreista kokee oppilaiden mielenterveysongelmien lisääntyneen korona-aikana, ilmenee Lastenklinikoiden Kummien, Suomen Rehtorit ry:n sekä MTV:n uutisten toteuttamasta kyselystä.

Kyselyyn vastanneista rehtoreista peräti 97 prosenttia oli sitä mieltä, että oppilaiden mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Ne näkyvät muun muassa poissaolojen ja häiriökäyttäytymisen lisääntymisenä.

Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta kokee myös ahdistuksen yleistyneen koulussaan.

– Rehtoreiden havainnot lasten ja nuorten psyykkisen oireilun lisääntymisestä ovat samansuuntaisia kuin koululaisten viimeisimmässä terveyskyselyssä saadut tulokset. Lasten ja nuorten itse raportoima ahdistuneisuus ja mielialaoireet vaikuttavat lisääntyneen viimeisten kahden vuoden aikana. Sen lisäksi myös koulupoissaolot ovat lisääntyneet, kertoo Helsingin yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian linjajohtaja, ylilääkäri Leena Repokari Lastenklinikoiden Kummien tiedotteessa.

Repokarin mukaan koronapandemia toi paljon negatiivisia muutoksia lasten ja nuorten elämään esimerkiksi etäopetuksen ja harrastusten rajoitusten muodossa. Pandemian helpottaessa uudeksi huoleksi nousi sota.

– Taustalla on myös erityisesti lapsia ja nuoria koskettava globaali huoli ilmastosta ja luonnon tilasta, Repokari toteaa tiedotteessa.

Haasteena mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvu

Kyselyyn vastanneista rehtoreista lähes 80 prosenttia on sitä mieltä, että mielenterveyspalveluiden kysynnän merkittävä kasvu on haaste. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja avun saamista alkuvaiheessa pidetään tärkeänä, mutta oppilashuollon resurssien niukkuus hankaloittaa avun järjestämistä matalalla kynnyksellä. Myös rekrytointivaikeudet nousivat esiin kyselyn vastauksissa.

Rehtorit toivovatkin opiskelijoille enemmän keskustelumahdollisuuksia ja lisää resursseja ennaltaehkäisevään työhön.

Tämän vuoden kesäkuussa toteutettuun kyselyyn osallistui 118 ala- ja yläkoulun rehtoria ympäri Suomen. Kyselyn tuloksista uutisoi ensimmäisenä MTV:n uutiset.