PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Ra­ja-asuk­kail­ta ky­syt­tiin ko­ro­na-ajan huo­lis­ta, ja suurin niistä koski maiden eri­lai­sia ra­joi­tuk­sia – Ra­jaes­te­neu­vos­to: "Työn vuoksi kul­ke­vil­le tilanne on koh­tuu­ton"

Rajaesteneuvoston mukaan työmatkalaiset kärsivät suhteettoman paljon siitä, että eri maissa on erilaisia rajoituksia.

Moni raja-alueen asukas kokee koronaan liittyvän viranomaistiedotuksen ristiriitaiseksi.

Tiedot ilmenevät pohjoismaisen rajaesteneuvoston teettämästä selvityksestä. Se on jatkoa touko–kesäkuun 2020 vastaavalle tutkimukselle.