Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Porojen tal­vi­ruo­kin­ta­tut­ki­muk­seen ja kolt­ta­saa­me­lais­ten ka­las­tus­pe­rin­teen tal­len­ta­mi­seen 350 000 euroa

Lapin Ely-keskus myönsi rahoitusta porojen talviruokintatutkimukseen sekä kolttasaamelaisen kalastusperinteiden tallentamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa selvitetään porojen talviruokintatapojen vaikutusta normaaliin bakteeriflooraan eli mikrobiomiin. Hankkeessa verrataan kokeellisesti kahta talviruokintamenetelmää: tarharuokintaa ja maastoruokintaa.  Hankkeeseen myönnettiin noin 255 000 euron avustus, kokonaiskustannusarvio on noin 360 000 euroa.