Tilaajille

Porojen tal­vi­ruo­kin­ta­tut­ki­muk­seen ja kolt­ta­saa­me­lais­ten ka­las­tus­pe­rin­teen tal­len­ta­mi­seen 350 000 euroa

Lapin Ely-keskus myönsi rahoitusta porojen talviruokintatutkimukseen sekä kolttasaamelaisen kalastusperinteiden tallentamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa selvitetään porojen talviruokintatapojen vaikutusta normaaliin bakteeriflooraan eli mikrobiomiin. Hankkeessa verrataan kokeellisesti kahta talviruokintamenetelmää: tarharuokintaa ja maastoruokintaa.  Hankkeeseen myönnettiin noin 255 000 euron avustus, kokonaiskustannusarvio on noin 360 000 euroa.