Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Poh­jois-Ruot­sin vihreä siir­ty­mä laa­je­nee – Bodenin te­räs­teh­taal­le suun­ni­tel­laan jo si­sar­lai­tos­ta

Pohjois-Ruotsin Bodeniin ilmastoneutraalia terästehdasta suunnitteleva H2 Green Steel -yhtiö aikoo rakentaa toisen terästehtaan Espanjaan tai Portugaliin. Kumppaninaan sillä on maailman suurimpiin kuuluva uusiutuvan energian tuottaja, espanjalainen Iberdrola.

Yhtiöt kertoivat torstaina, että ne rakentavat Iberian niemimaalle 1 GW:n elektrolyysilaitoksen vedyn tuotantoon ja lisäksi sulaton, jossa tuotetaan vetypohjaisella suorapelkistyksellä rautasientä noin kaksi miljoonaa tonnia vuodessa.