Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on alkanut – oletko saanut von­ka­leen, lähetä meille kuva

Katso kuvat: Suur­har­joi­tuk­set toivat Lappiin uusien liit­to­lais­ten tais­te­li­joi­ta

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen tai­de­kent­tä on mo­ni­ar­voi­nen

Pohjoinen taidekeskustelu on moniäänistä ja moniarvoista (LK 1.3. ja 4.3.). On arvokasta, että kaupunkilaisilla on vapaus ilmaista ja puolustaa mielipiteitään, vapaata taidetta ja huomauttaa havaitsemistaan epäkohdista.

Lapin arktinen sijainti ja luontoympäristö muodostavat ainutlaatuisen kontekstin taiteelle. Taiteen kenttä pohjoisessa on laaja aina saamelaisesta kuvataiteesta palvelumuotoiluun saakka. Voisi myös ajatella, että sen muodostavat menneet, nykyiset ja tulevat taiteen tekijät.

Tälle luovien alojen kentälle mahtuvat arvokkaat vapaa taide, taidekäsityö ja vahvasta yritysyhteistyöstä elävä teollinen muotoilu. Pohjoisen taiteen kenttä on myös muuttuva, uusia ilmiötä ja näkökulmia taiteeseen tuottava. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita soveltavan taiteen, joka toimii loistavana rajapintana vapaan taiteen, taideaktivismin, paikallisten yhteisöjen ja myös yritysten sekä muiden sidosryhmien välillä. Tuotoksina on erittäin korkealaatuisia taidetekoja monille kohderyhmille.

Haluan tarjota nuorille laajan, monipuolisen ja moniarvoisen taiteen toimintaympäristön, jossa mahdollisimman monelle löytyy oma rooli ja profiili toimia taiteilijana ja/tai muotoilijana, sijoittuu se sitten yritys- tai vapaan taiteen yhteyteen. Toivon, että nuoret liikkuvat rohkeasti roolista toiseen. Kaikille meille toimijoille keskiössä pitäisi olla kestävän kehityksen periaatteet, oli se sitten yritysvastuuta tai taideaktivismia.

Pohjoisena monitaiteen tekijänä ja palvelumuotoilijana olen tottunut kyseenalaistamiseen. Taiteilijana olen aina liian paljon muotoiluun kallellaan ja toisinpäin. Koen äärettömänä rikkautena monialaisen tekijyyden, joka liikkuu taideaktivismista palvelupolkujen kehittämiseen. Myös tutkimustyölläni otan voimakkaasti kantaa luovien alojen rahoituspohjan laajentamiseen ja taiteellisen työn mahdollisuuksien hyödyntämiseen yritysyhteistyössä.

Taiteen ympärillä käytävä kriittinen keskustelu uudistaa yhteiskuntaa, avaa silmiä moniarvoisuuden ymmärtämiselle ja hyväksymiselle sekä auttaa löytämään uusia näkökulmia taiteen käsitteeseen. Rohkaisen kaikkia käyttämään hyviä puheenvuoroja.

Kirjoittaja on Lapin yliopiston dekaani.