Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Pitkän täh­täi­men suun­ni­tel­ma visioi Ou­nas­vaa­ral­le gon­do­lia, maa­ui­ma­laa ja ka­tet­tua lu­mi­maail­maa – monia kau­pun­ki­lai­sia pe­lot­taa, että Oukku ra­ken­ne­taan täyteen

Ounasvaaran kehittäminen on tasapainoilua matkailun tarpeiden ja paikallisten asukkaiden virkistysarvojen välillä, toteaa Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila (kesk.)

-
Kuva: Miila Kankaanranta

Latujen, polkujen ja reittien verkosto käy koko ajan tiheämmäksi Ounasvaaralla. Viime vuosina Oukku on saanut kupeilleen uusia kävely- ja maastopyöräreittejä, joista osa on käytössä ympäri vuoden.

Ounasvaaran latupohjia on hiljattain kunnostettu ja levennetty.
Ounasvaaran latupohjia on hiljattain kunnostettu ja levennetty.
Kuva: Anssi Jokiranta

Samaan aikaan on levennetty latu-uria ja alettu rakentaa kuntoportaita.