Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Virkistyskäyttö
Kemijoen Taivalkosken yläpuolinen alue on kartoitettu, jotta veneily olisi Tervolan alueella turvallisempaa ja kalastajat löytäisivät helpommin ottipaikat

Ke­mi­joen Tai­val­kos­ken ylä­puo­li­nen alue on kar­toi­tet­tu, jotta veneily olisi Ter­vo­lan alueel­la tur­val­li­sem­paa ja ka­las­ta­jat löy­täi­si­vät hel­pom­min ot­ti­pai­kat

19.01.2022 20:56
Pitkän tähtäimen suunnitelma visioi Ounasvaaralle gondolia, maauimalaa ja katettua lumimaailmaa – monia kaupunkilaisia pelottaa, että Oukku rakennetaan täyteen

Pitkän täh­täi­men suun­ni­tel­ma visioi Ou­nas­vaa­ral­le gon­do­lia, maaui­ma­laa ja ka­tet­tua lu­mi­maail­maa – monia kau­pun­ki­lai­sia pe­lot­taa, että Oukku ra­ken­ne­taan täyteen

14.01.2022 16:00 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­vyyt­tä ran­noil­le

19.07.2021 05:30
Tilaajille