Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Tilaajille

Pe­rä­me­ren saa­ris­tos­sa tut­ki­taan vanhan ka­las­tus­kult­tuu­rin jälkiä – Sel­kä-Sar­ves­sa on voinut olla asu­tus­ta jo 1500-lu­vun lopulla

Perämeren saariston kulttuuriperintökohteita tutkitaan tänä kesänä. Saaristossa tehdään arkeologisia inventointeja, joiden tavoitteena on tietojen päivittäminen saarten maankäytön historiasta.

Perämeren saarten kulttuuriperintöä ei ole aiemmin tutkittu näin kattavasti kerralla. Tutkittaviin kohteisiin kuuluu Perämeren kansallispuiston saaria ja muita kulttuuriperinnön kannalta merkittäviä saaria kuten Iin Röyttä, Tiurasen-, Ulko- ja Maakrunni sekä Satakari.