lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Pe­rä­me­rel­lä run­saas­ti si­ni­le­vää – syynä poik­keuk­sel­li­sen korkeat pin­ta­läm­pö­ti­lat

Perämeren poikkeuksellisen lämmin pintavesi on edistänyt sinilevien kasvua. Viikonlopun ja alkuviikon aikana levää on havaittu runsaasti Kuivaniemen, Iin ja Oulun rannikkoalueilla, sekä Oulun ulkomerialueella.

Sinilevää Praavan sataman uimarannalla Iissä.
Sinilevää Praavan sataman uimarannalla Iissä.
Kuva: STT Info

Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) mukaan sinilevät ovat nyt runsastuneet koillisella Perämerellä. Syynä tähän on poikkeuksellisen korkeat pintalämpötilat.

Viikonlopun ja alkuviikon aikana on tullut useita ilmoituksia sinilevästä Kiviniemen, Iin ja Oulun rannikkoalueella, sekä Oulun ulkomerialueella. Erittäin runsaita levämääriä on havaittu Kuivaniemen rannikkoalueella Iin Pirttiperällä sekä Iin Röytän ja Praavan satama-altaissa.