kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Tilaajille

Pello val­mii­na vas­taan­ot­ta­maan so­ta­pa­ko­lai­sia Uk­rai­nas­ta, So­dan­ky­lä lah­joit­taa varoja krii­si­työ­hön – Ke­mi­jär­vi laittaa suhteet ve­nä­läi­seen ys­tä­vyys­kau­pun­kiin tauolle

Lappilaiset yhteisöt osoittavat tukeaan Ukrainan sodan uhreille. Samalla keskusteluun on noussut sodan jaloista pakenevien siviilien kohtalo. Tässä vaiheessa on vielä hyvin vaikea arvioida, saapuuko Ukrainasta pakolaisia pohjoiseen Suomeen.

Lappilainen Pellon kunta on kuitenkin jo varautumassa arvaamattomasti kehittyvään tilanteeseen. Pellon kunnanhallitus on nimittäin yksimielisesti päättänyt tarjota kuntaan mahdollisesti saapuville ukrainalaisille suojaa.