Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Pääkirjoitus
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Kii­vas­ta kiistaa Ro­va­nie­men yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta on vaikea hah­mot­taa, jos ei tunne his­to­riaa – ky­lä­läi­set kokevat jou­tu­neen­sa ainoina mak­sa­jan rooliin

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alussa. Kaupungin päättäjät olivat jo vuosia ajaneet kuntien yhdistymistä, mutta maalaiskunnan päättäjät harasivat vastaan. Maalaiskunnan talous oli vahva eikä se tarvinnut yhdistymistä.

Vuosituhannen vaihteessa tilanne muuttui. Molempien kuntien talous heikkeni ja koko alueen kasvu pysähtyi. Enemmistö maalaiskunnan päättäjistä muutti mielensä ja taipui kuntaliitoksen kannalle. Yhdistymisen jälkeen väkiluku alkoi kasvaa, uusia yrityksiä syntyi ja työpaikkojen määrä lisääntyi.