Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ovatko Lapin alue­vaa­lit kahden kauppa? – Ro­va­nie­mi ja Län­si-Poh­ja ovat ainoita varmoja me­nes­ty­jiä, tutkija arvioi

Tyhjät telineet odottivat tiistaina aluevaalimainoksia Rovaniemen kävelykadulla.
Tyhjät telineet odottivat tiistaina aluevaalimainoksia Rovaniemen kävelykadulla.
Kuva: Pekka Aho

Runsaan kahden viikon kuluttua käytävät ensimmäiset aluevaalit ovat monessa mielessä suuri kysymysmerkki. Politiikan tutkija Tapio Nykänen Lapin yliopistosta löytää kuitenkin kaksi asiaa, joiden toteutumista voi pitää varmana.

– Se on selvää, että Rovaniemi ja toisaalta Kemi-Tornio saavat aluevaltuustoon paljon edustajia. Selvää on myös se, että Rovaniemen ja Kemin väliset skismat vaikuttavat äänestyskäyttäytymiseen varsinkin Länsi-Pohjan alueella.