sää: Helteet jat­ku­vat lop­pu­vii­kon ajan, mutta sitten vii­le­nee – sun­nun­tai­na Lapin yli kulkee sade- ja uk­kos­rin­ta­ma

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Onko poik­keus­ai­kaan va­rau­dut­tu?

Suomea on pidetty huoltovarmuuden mallimaana. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan asettavat haasteen ennakkokäsitykseen.

Nykyaikaisen lappilaistilan toiminnan jatkuvuuden poikkeustilanteissa voi kiteyttää kolmeen asiaan: sähkö, vesi ja ammattitaitoinen työvoima. Sähkön ja veden osalta maatilat ovat osana yhteiskunnan verkostoja, mutta tiloilta vaaditaan jo vaihtoehtoisia toimintamalleja verkkojen toimintahäiriöiden varalta. Ilman sähköä ei karjatila voi toimia, siksi ne ovat investoineet varavoimalaitteisiin.