Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oliko kir­joi­tus vaa­li­mai­nos kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­jal­ta?

Keskustavetoinen alueellistaminen näkyy Lapissa. Markus Lohi, pidät keskustan ansiona valtion laitosten ja yliopiston sijoittamisen Lappiin (Rovaniemelle) (LK 12.2.). Moitit muiden puolueiden vastustaneen ja vieneen osan keskustan Rovaniemelle esittämistä valtion virastoista muualle Suomeen.

Moitit heitä Lapin (Rovaniemen) alueellistamisen estämisestä. Pidät tärkeänä edelleen Lapin maakunnan vahvuuksien vahvistamista sijoittamalla tänne valtion hallinnon yksiköitä, ja sen eteen keskusta tekee yhteistyötä Lapin hyväksi.