Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kes­kus­ta­ve­toi­nen alueel­lis­ta­mi­nen näkyy Lapissa

Lapin Kansan pääkirjoitus (15.2.) nosti hyvin esiin keskustan vaihtoehdon ”monipaikkaiseksi Suomeksi”. Etätyö on osoittautunut pandemia-aikaan monelle toimivaksi vaihtoehdoksi. Kirjoituksesta saattaa saada kuvan, ettei Poliisin tietohallintokeskuksen jälkeen olisi tehty hallituksissa alueellistamispäätöksiä. Tämä ei pidä paikkansa.

Lipposen 2. hallituksen aikana siirretty tietohallintakeskus laajennettiin nimenomaan keskustan toimesta Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltikiksi Vanhasen 1. hallituksen aikana. Laajennuspäätöksen työllisyysvaikutus on ollut Lappiin merkittävä. Päätös tehtiin kunta- ja alueministeri Hannes Mannisen johdolla, jolloin alueellistamispäätös kirjattiin lakiin. Nykyisin Valtorin nimellä toimiva yksikkö työllistää 300 henkilöä.