Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Niesi, Yl­läs­jär­vi ja Kursu esit­täy­ty­vät Kylälle asumaan -il­las­sa

Niesin kylä on tehnyt itsestään houkuttelevan uusille asukkaille ja mökkiläisille.
Niesin kylä on tehnyt itsestään houkuttelevan uusille asukkaille ja mökkiläisille.
Kuva: Jouni Porsanger

Kolme lappilaista kylää pääsee esittäytymään ensimmäisessä verkon kautta välitettävässä Kylälle asumaan -illassa. Iltoja järjestetään kevään aikana kaikkiaan neljä ja niiden tarkoituksena on kertoa kylien elämästä ja asumismahdollisuuksista maallemuutosta kiinnostuneille.

Tutustumisiltojen aikana 3–4 kylää samalta maantieteelliseltä alueelta esittelee kotikyläänsä omin sanoin, kuvin ja videoin. Kylän asukkaat ja aktiivit kertovat, millainen paikka heidän kotikylänsä on asua ja elää sekä esittelevät kylän tunnelmaa ja syitä, jotka saavat heidät viihtymään kylällä.

Ensimmäisenä esittelyvuorossa ovat Niesin kylä Rovaniemeltä, Kolarin ja Kittilän alueille sijoittuva Ylläsjärvi sekä Kursun kylä Sallasta.

Niesissä asuu vain 23 asukasta, mutta kylä kulkee vastavirtaan: se ei tyhjene vaan kasvaa, Niesin kyläyhdistys kertoo. Kyläyhdistys tekee viihtyvyyden edistämiseksi työtä myös järvien, kalajokien ja maisemanhoidon hyväksi sekä tavoittelee valokuidun vetämistä kylälle. Sekä Niesissä että Ylläsjärvellä viihtyy kasvavan vakituisten kyläläisten joukon lisäksi myös moni vapaa-ajanasuja.

Kylälle asumaan -tutustumiskiertue verkossa ke 14.4. klo 18–20. Lisätietoja ja ilmoittautumiset lappilaisetkylat.fi.