uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Tilaajille

Naa­pan­ki­vaa­ran met­sän­var­ti­jan tila suo­jel­tiin – Muonion Kih­lan­gis­sa si­jait­se­va tila on maa­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä kohde

Muonion Kihlangissa sijaitsevan Naapankivaaran metsänvartijan tilan pihapiiri ja rakennukset suojellaan, tiedottaa Lapin ely-keskus.

Suojelun perusteena on hyvin säilynyt ja ajallisesti kerrostunut rakennuskanta. Lisäksi kohde on ely-keskuksen mukaan merkittävä historiallisen ilmiön todiste ja siten arvokas, tietoa lisäävä esimerkki.