Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

MTK: Sa­ha­teol­li­suu­den tilanne on vaikea, Lapin puu­kaup­pa hiipui viime vuo­des­ta

Lapin puukauppa on hiipunut viisi prosenttia viime vuodesta, tiedottaa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne laskee raakapuun kysyntää.

Luonnonvarakeskuksen tuoreen suhdannekatsauksen mukaan metsäteollisuuden hinnat tulevat alaspäin viime vuoden suhdannehuipuista. Myös teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, metsäsektorin työllisyys hieman heikkenee, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantorahatulotkin kääntyvät laskuun.

Sahatavaratuotanto hiipuu Pohjois-Suomessa MTK:n mukaan tänä vuonna pari prosenttia. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan laskun odotetaan jatkuvan ensi vuonna, mutta kuluvaa vuotta loivempana. Tuotantomäärien odotetaan pienenevän 11 miljoonaan kuutiometriin.

Myös vienti supistuu hieman.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita