Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tilaajille

Miten lohet käyt­täy­ty­vät voi­ma­lai­tos­ten vä­lil­lä? Sadan lohen kul­ke­mis­ta seu­ra­taan kesällä Iso­haa­ran ja Tai­val­kos­ken alueel­la

Tavoitteena saada varmennettua tietoa kalojen hakeutumista

Noin sataa lohta seurataan Kemijoen Taivalkosken voimalaitokseen rajoittuvalla Isohaaran voimalaitosaltaalla ensi kesänä. Tavoitteena on saada lisätietoa kalojen käyttäytymisestä patoaltaalla sekä hakeutumisesta kalasydämeen.

Voimalohi Oy vastaa lohien pyynnistä ja Luonnonvarakeskus merkitsee lohet radiolähettimin ja toteuttaa kalojen seurannan ja tutkimuksen.