Tilaajille

Mistä kun­ta­po­li­tii­kas­sa on kyse? – "Ää­nes­tä­mäl­lä kun­ta­vaa­leis­sa voit konk­reet­ti­ses­ti vai­kut­taa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­seen käy­tet­tä­viin kei­noi­hin"

-
Kuva: Alina Korotovskaia
Mistä kuntapolitiikassa on kyse, erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker Kuntaliitosta?

“Monet tavallista arkea koskevat päätkset tehdään kunnissa. Valtuustossa päätetään esimerkiksi koulujen, nuorisotyön, kirjastojen, kulttuurin ja liikuntapaikkojen toimintaedellytyksistä, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista ja terveydenhuollosta.

Lisäksi kunnilla on vaikutusta globaaleissa kysymyksissä. Ilmastonmuutoksen hillintä on noussut kunnissa keskeiseen rooliin. Äänestämällä kuntavaaleissa voit konkreettisesti vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen käytettäviin keinoihin.