Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Mi­nis­te­riö tutkii Me­ri-La­pin Majakan avus­tus­va­ro­jen käyttöä – "Tar­kas­tus on laa­jen­tu­nut useam­mal­le vuo­del­le"

Meri-Lapin Majakan tilinpäätöksen valmistuminen on viivästynyt ja vuosikokous siirtyy.

Merilappilaisten yhdistysten kattojärjestö Majakka on joutunut sosiaali- ja terveysministeriön tutkintaan avustusvarojen käytöstä. Asia tuli ilmi maanantaina, kun järjestö tiedotti jäsenistölleen vuosikokouksen siirrosta.

Toiminnanjohtaja Annemari Kallio kertoo, että viime vuotta koskevan selvittelyn osalta yhdistyksen hallitus katsoi, ettei sillä ole toistaiseksi edellytyksiä käsitellä tilinpäätöstä.