Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Miksi tai­tei­li­jat tekevät yh­teis­työ­tä mat­kai­lun kanssa?

"Lapinkin matkailun on muututtava, kun vastuu ilmastosta ja luontokadosta kuuluu kaikille toimialoille", toteaa Soile Veijola (Yle 31.1.) ja toivoo kotimaan matkailun merkityksen kasvavan suhteessa kaukomaiden pikapyrähdyksiin. Veijola esittää enemmän poroista, suomenhevosista, perinnerakentamisesta ja paikallisesta kulttuurista ammentamista.

Jatkamme listaa: enemmän läsnäoloa, pysähtymistä luonnossa, ihmisten välisiä kohtaamisia sekä taiteen ja kulttuurin tuomia elämyksiä. Kun matkailija palaa Lapista kotiin, hänen tulisi tiedostaa, että arktinen luonto on jylhää mutta haurasta ja että alueen kulttuuri on moninaista, rikasta, perinteiden kannattelemaa, elävää ja jatkuvasti uudistuvaa.