Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaina 16. syyskuuta kello 10 tilannekatsauksen koronatilanteesta.

Tilaisuudessa käsiteltiin rokotustilannetta sekä koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylilääkäri Otto Helve THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin vastaamassa olivat osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja johtaja Pasi Pohjola ministeriöstä.

Aikamuodot päivitetty jutussa klo 11.18.