Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus suun­nit­te­lee Simon poh­jois­osaan suurta 40 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa

Voimalat tulisivat valtion maille, mutta kunta saisi niistä jopa miljoona euroa kiinteistöveroa vuodessa.

Simo

Metsähallitus haluaa rakentaa Simoon suuren 40 voimalaa käsittävän tuulipuiston.

Lyypäkin tuulipuistoa suunnitellaan noin sadan neliökilometrin laajuiselle alueelle Martimoaavan soidensuojelualueen ja Runkauksen luonnonpuiston väliin.